Select your location
Internacional - Inglés

Säkerhet hos Cosentino

Vi på Cosentino Group gör vårt bästa för att utföra vår verksamhet i enlighet med omfattande hälso- och säkerhetsstandarder för arbetsplatsen. Samtidigt främjar vi kontinuerligt dessa hälso-

och miljökrav bland våra kunder, leverantörer och partner. Vi vill vara ett exempel när det gäller riskförebyggande och arbetsplatshälsa.

THE COSENTINO® SAFETY SPACE

Cosentino created an Occupation Safety and Health Space (“Safety Space”) to serve as a communication tool for Safety matters between those individuals which handle, fabricate or install Cosentino® products. This Safety Space shall also serve as a source for occupational safety tools in all languages, and may be used as a centralized consultation for the most updated information regarding the occupational risks related to Cosentino® products.

The information you will find in this Safety Space concerns the occupational hazards that may arise during the handling and processing of Cosentino® products, and the measures to take in order to avoid such hazards. This site also includes Safety Data Sheets, Safety Slab Labels, Good Practice Guides, health and safety information about crystalline silica, and other information of interest in the Safety area.

Vi arbetar i två riktningar för att nå det här målet:

 • Kontinuerlig, högkvalitativ utbildning om alla arbetsplatsrisker och motsvarande förebyggande åtgärder genom hela värdekedjan: stenproducenter, arkitekter, designer, institutioner, leverantörer och arbetare.
 • Främja en förebyggande arbetskultur som ska spridas med en transversal, integrerande anda
seguridad-casco

Arbeta säkert

Vi minskar antalet olyckor med en punkt under vårt mål.

1 200 timmar

leverantörsutbildning.

4 000 000 EUR

Total investering

505 135 timmar

Medarbetarutbildning

200 företag

Utbildade kunder och distributörer

Policyer för hälsa och säkerhet

Inköpsavdelningen ansvarar för att främja våra värderingar och företagspolicyer bland våra partner och medarbetare. Den ansvarar även för den viktiga rollen att främja en förebyggande kultur där säkerheten går först och för att garantera att våra leverantörer följer alla rättsliga krav om hälsa och säkerhet till punkt och pricka. Under föregående räkenskapsår utförde vi följande initiativ:
 • Lagring och uppdatering av dokumentation som låter leverantörer och underentreprenörer få åtkomst till Cosentino Groups anläggningar.
 • Granskningar av Cosentino Groups industriella anläggningar av
  leverantörer från den kemiska industrin.
 • Utbildning för nyanställda i kemisk hantering av råmaterial
  som ges av leverantörer inom den kemiska industrin
 • 1 200 timmar av utbildningar om hälsa och säkerhet för leverantörer.
 • Besök på leverantörers anläggningar med målet att snappa upp bättre praxis och implementera dem i vår egen industriella process.
 • Kontraktering av ett externt företag för att tvätta arbetsuniformer. Detta är en viktig process för att undvika att potentiellt giftiga partiklar kommer ut från arbetsplatsen, där vi tillhandahåller den skyddsutrustning som krävs.

Huvudreglerna

Dessa är ett viktigt verktyg som Cosentino har implementerat för att undvika olyckor på arbetsplatsen. Verktyget baseras på analyser av olyckor som har skett tidigare år och fokuserar på dess insatser genom att utveckla ett antal nyckelbeteenden som Cosentinos medarbetare strikt måste följa, i synnerhet:
 • Insatser i arbetslag.
 • Användning av korrekt skyddsutrustning.
 • Hantering och förvaring av skivor.
 • Köra gaffeltruckar och interagera med arbetare till fots.
 • Rapportera och utreda alla olyckor och personskador.

Dessa regler har kommunicerats till alla Cosentino-medarbetare och är föremål för interna revisioner av den permanenta avdelningen för förebyggande åtgärder.