Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino Grup

Cosentino Grup, tasarım ve mimarlık dünyası için yenilikçi, yüksek değerli yüzeyler üreten ve dağıtan küresel bir İspanyol aile şirketidir. Tasarım ve değer sunan, birçok insanın hayatına ilham veren çözümler sağlamak için müşteri ve iş ortakları ile birlikte çalışır.

Bu hedefe, kendi segmentlerinde öncü ve lider markalar olan Silestone, Dekton veya Sensa by Cosentino sayesinde ulaşılmıştır. Ev ve kamusal alanlar için eşsiz mekan ve tasarımların oluşturulmasını sağlayan teknolojik açıdan gelişmiş yüzeyler.

Vizyon

Müşterilerimizin yaşamlarına tasarım, değer ve ilham veren yenilikçi mimari çözümler üreterek küresel yüzey kaplama pazarına yön vermek.

Misyon

Cosentino Grup’un misyonu, mimari ve tasarım dünyası için yüksek değer ve yenilikçi yüzeyleri sorumlulukla hayal eden ve öngören bir şirket olmaktır.

Amaç

Yenilikçi mekânlarla insanlara ilham vermek.

Kurumsal Video

Play

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Paydaşlarımıza performansımızı ve sağladığımız katkıyı göstermek amacıyla CSR raporumuzu sunuyoruz.

İç değerlendirme, belgelere dayanarak, Kurumsal Sosyal Sorumluluk uzmanları ve sürdürülebilirlik açısından önde gelen İspanyol şirketleri ile birlikte hazırlanmıştır.
Cosentino Grup

CSR web sitemize erişin

Web sitesini ziyaret edin

Daha da küresel

ÜlkelerBirimler
ÜlkelerBirimler
80 Dağıtım
32 Uygulama
29 İştirakler

Tarihçe

Mármoles Cosentino, S.A., Cantoria’da (Almería) kuruldu

Eğitime
bağlılık

Eduarda Justo

Gençlerin eğitimi ve yetiştirilmelerini teşvik etmesinin yanı sıra, Eduarda Justo Foundation, yoksun çocukları, gençleri ve aileleri destekleyen pek çok sosyal organizasyonla iş birliği yapmaktadır.

Web sitesini ziyaret edin

Sağlık ve güvenliğe
bağlılık

Silestone Institute

Bir sosyal ve çalışma alanı olarak mutfak konseptini kullanan Silestone Institute, çok disiplinli bir vizyon ile bilginin üretilmesine ve yayılmasına yardımcı olan girişimleri teşvik etmektedir. 2016’da şu faaliyetleri gerçekleştirdik:

Web sitesini ziyaret edin

DNA’mız

Cosentino Grup için çalışan herkes, aşağıdaki kişilik özelliklerinden oluşan aynı DNA’yı paylaşmaktadır:

İnsan kavramının güçlendirilmesi, çalışanlarımızın kişisel, aile ve motivasyon kapsamını içeren küresel bir vizyonu kapsar. Bu felsefe bizi, sağlıklı bir iş-yaşam dengesini teşvik eden girişimler geliştirmemize ve çalışanlarımıza kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanmış sosyal faydalar sağlamaya yönlendirmektedir.

/ Cosentino DNA Videosu

Temel yenilik yolları

Cosentino Grup olarak, araştırmayı, ürünlerimizin estetiği, kullanımları ve faydaları ile ilgili olarak, fakat aynı zamanda kökenleri, üretim süreçleri ve bunları pazara sürecek mekanizmalar bakımından gittikçe daha talepkâr bir hale gelen tüketici ihtiyaçlarına uydurmamızı sağlayan multidisipliner, proaktif bir süreç olarak görüyoruz.

  • Ürün Yeniliği
  • Süreç Yeniliği
  • İş Modeli ve Hizmet yeniliği

Güvenliğe bağlılık

Cosentino Grup’ta faaliyetlerimizi kapsamlı iş sağlığı ve güvenlik standartları çerçevesinde yürütmek için azami çabayı sarf ediyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ortaklarımız arasında bu refah ve sağlıklı çevre kriterlerini devamlı olarak teşvik ediyoruz.

Hem tesislerimizde, hem de etki alanlarımızda risk önleme ve iş sağlığı açısından örnek olmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için iki yönde çalışmaktayız:

  • Tüm değer zinciri boyunca tüm mesleki riskler ve ilgili önleyici tedbirler hakkında sürekli, yüksek kaliteli eğitim: imalatçılar, mimarlar, tasarımcılar, enstitüler, tedarikçiler ve çalışanlar.
  • Çapraz, bütünleşme ruhuyla yayılması gereken koruyucu bir kültürün teşviği.
Güvenlik belgeleri

Müşterilerimize
bağlılık

Müşterilerimiz Cosentino Grup’a güveniyor, çünkü her gün, dünyanın her köşesinde, onlara pazardaki en üstün ve en kaliteli markaları ve ürünleri sunma sözümüzü sürdürüyoruz. Burada karşımıza çıkan güçlük, bunu tümüyle müşteri odaklı bir şekilde, sadece iyi ürünleri değil, aynı zamanda deneyimlerini geliştirmek için özel hizmet, diyalog ve devamlı destek sunan bir şekilde yapmaktır.

Tedarikçilerimize
bağlılık

Ortaklarla ilişki politikamız, tüm ürünlerimizin mükemmelliğini sağlamak için ekipler halinde çalışmayı içerir. Bu amaçla, iş vizyonumuzu paylaşan ve markalarımızın ihtiyaçlarını bilen tedarikçileri seçiyoruz. Dahası, ihtiyaçlarımıza ve beklentilerimize uyduklarından emin olmak için el ele çalışıyor, denetim ve eğitimler gerçekleştiriyoruz.

Çevreye
bağlılık

Cosentino Grup, faaliyet alanımızın dolaylı ve dolaysız çevresel etkilerini değerlendiren bir yönetim sisteminin sözünü vererek bölgemize ve çevremize bağlılığını göstermiştir.

Bu sözü yerine getirmek için ulusal sürdürülebilirlik konusunda en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olduk. Sadece 2015 ve 2016 mali yıllarında, çevresel yatırımlara önemli bir kısmı su arıtma, atmosferik kontrol ve enerji verimliliğine olmak üzere1,8 milyon avrodan daha fazla para ayırdık.

İnsanlarımıza
bağlılık

Büyük Cosentino Ailemizi oluşturan kişiler hakkında konuşurken benimsediğimiz felsefeden çok daha fazlasını insanlar temsil ediyor. Bu kavram, çalışanlarımızı yalnızca profesyonel bir kaynak olarak değil, aynı zamanda kişisel, aile ve motivasyonel kapsamda da bulunduran küresel, kapsayıcı bir vizyonu da içermektedir. Bu yaklaşım, stratejik kararlarda veya ekiplerin yönetim biçimlerinde çalışanlarımıza her gün ilham verir.

Kişiler, ffirmamızdaki insan kaynakları bölümünün ismidir. Amacı, çalışanlarımızın ve şirketin vizyonunu biribirine entegre etmektir.

Web sitesini ziyaret edin