Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino’da Güvenlik

Cosentino Grup’ta faaliyetlerimizi kapsamlı iş sağlığı ve güvenlik standartları çerçevesinde yürütmek için azami çabayı sarf ediyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ortaklarımız arasında aynı refah

ve sağlıklı çevre kriterlerini devamlı olarak teşvik ediyoruz. Risk önleme ve iş sağlığı açısından örnek olmak istiyoruz.

COSENTINO® İSG BÖLÜMÜ

Cosentino olarak Cosentino® ürünleri ile çalışan, üretim yapan ve bu ürünlerin kurulumunu gerçekleştiren kişilerle İSG ile ilgili konularda iletişim platformu olarak işlev görecek bir İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (“İSG Bölümü”) oluşturduk. Bu İSG Bölümü aynı zamanda iş güvenliği araçları konusunda tüm dillerde bir kaynak işlevi görür ve Cosentino® ürünleriyle ilgili iş güvenliği risklerine dairen güncel bilgilere ulaşılabilecek merkezi bir danışma merkezi olarak da kullanılabilir.

İSG bölümünde bulacağınız bilgiler Cosentino® ürenlerinin işlenmesi ve üretimi esnasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ve bu tehlikelerden kaçınmak için alınması gereken önlemleri içerir. Sayfada ayrıca Güvenlik Veri Tabloları, Plaka Güvenlik Etiketleri, İyi Uygulama Kılavuzları, kristal silika ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği bilgileri, ve İSG ile ilişkili diğer bilgiler yer alır.

Bu hedefe ulaşmak için iki yönde çalışmaktayız:

 • Tüm değer zinciri boyunca tüm mesleki riskler ve ilgili önleyici tedbirler hakkında sürekli, yüksek kaliteli eğitim: imalatçılar, mimarlar, tasarımcılar, enstitüler, tedarikçiler ve çalışanlar.
 • Çapraz, bütünleşme ruhuyla yayılması gereken koruyucu bir kültürün teşviği
seguridad-casco

İş Güvenliği

Bu hedefimizle toplam kaza sayısını azaltıyoruz.

1.200 saat

Tedarikçi Eğitimi

4.000.000 €

Toplam Yatırım

505.135 saat

Çalışan Eğitimi

200 Şirket

Eğitimli müşteri ve distribütörler

Sağlık ve güvenlik politikaları

Satın Alma Departmanı, değerlerimizi ve kurumsal politikalarımızı ortaklarımız ve iş birlikçilerimiz arasında teşvik etmekten sorumludur. Ayrıca bir o kadar önemli olan önleyici, önce güvenlik kültürünün yerleşmesinden ve tedarikçilerimizin sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm yasal hükümlere titizlikle uymalarından sorumludur. Geçtiğimiz mali yılda aşağıdaki girişimleri gerçekleştirdik:
 • Tedarikçilerin ve taşeron işçilerinin Cosentino Grup tesislerine erişimini sağlayan belgelerinin saklanması ve güncellenmesi.
 • Cosentino Grup’un endüstriyel tesislerinin
  kimya endüstrisinden denetçiler tarafından denetimleri.
 • Kimya sanayiinde tedarikçiler tarafından verilen kimyasal hammaddelerin
  işlenmesi için yeni çalışanlara eğitim
 • Tedarikçiler için 1.200 saat sağlık ve güvenlik eğitimi.
 • Daha iyi uygulamaları görmek ve kendi endüstriyel süreçlerimizde uygulamak amacıyla tedarikçi tesislerine ziyaretler.
 • İş kıyafetlerini yıkamak için harici bir şirketle sözleşme yapmak. Bu, potansiyel olarak toksik parçacıkların çalışma ortamından kaçmasını önlemek için gerekli olan kişisel koruma araçlarını sağlayabildiğimiz, oldukça önemli bir süreçtir.

Başlıca Kurallar

Bu, Cosentino’nun iş yerinde kazaları önlemek için uygulamaya koyduğu kilit bir araçtır. Bu araç, son yıllarda yaşanan olayların analizine dayanır ve Cosentino çalışanlarının özellikle uyması gereken bir dizi kilit davranışı geliştirme üzerine çabalara odaklanır, özellikle de:
 • İş ekiplerine müdahale.
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanların (PPE) kullanımı.
 • Plakaların taşınması ve saklanması.
 • Forkliftleri sürmek ve yaya işçilerle etkileşim.
 • Tüm yaralanma ve olayların raporlanması ve incelenmesi.

Bu kurallar tüm Cosentino çalışanlarına iletilmiş ve Kalıcı Koruma Hizmeti tarafından dâhili denetimlere tabidir.