Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino Group, 2030 Hedefleri Kapsamında İspanya’nın Eylem Planına Katkıda Bulunmak Üzere İnovasyona Güveniyor

Haberler

Cosentino Group, Birleşmiş Milletler’in sunduğu Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Hedefleri konusundaki taahhüdünü sürdürüyor. Mimarlık ve tasarım dünyası için yenilikçi yüzeylerin üretimi ve dağıtımında lider, küresel İspanyol firma, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde sosyal ve çevresel taahhütlerini içeren 2017 yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) Raporunu sundu.

Cosentino, bu belge ile İspanya’nın 18 Temmuz Çarşamba günü Birleşmiş Milletler’e sunduğu 2030 Hedeflerine dayalı eylem planını uygulamaya koymak için gerçekliştirdiklerini ve taahhütlerini sunmaktadır.

Cosentino Group Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Santiago Alfonso, konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti: ?İspanya, her kişi ve kurumun katılımını gerektiren hırslı bir proje sunmuştur. Cosentino, liderliğin, sürdürülebilirliğe giden yolu açma yükümlülüğünü barındırdığının farkındadır. Cosentino, sağlık (SDG 3), kaliteli eğitim (SDG 4), iyi iş (SDG 8), inovasyon (SDG 9) ve sorumlu üretim (SDG 12) gibi faaliyetlerimize yönelik stratejik hedefler bağlamında performansımızı artırarak bu hedeflerin uygulanmasında destek sunabilecektir.?

Dairesel ekonomiye giden yolda sürdürülebilir yenilikler

Cosentino, sürdürülebilir kalkınma konusunda önemli bir etmen olarak inovasyona (SDG 9) güveniyor. 2017 yılında Ar-Ge çalışmalarına yapılan yatırım 2016’ya nazaran 0 oranda artırıldı ve 22,5 milyon Euro’ya ulaştı. 2018 yılında, Cosentino, Almería’nın Endülüs şehrindeki Cantoria Sanayi Parkı’nda açılacak yeni Ar-Ge merkeziyle bu hedef konusunda ilerleme sağlamaya devam edecek.

Bu inovasyon çalışmalarının bir kısmı, Cosentino’nun sorumlu tüketim ve üretim olarak belirlenen SDG 12 stratejik hedefi ile uyumlu biçimde sürdürülebilir üretim konusundaki girişimini uygulamaya koymaya odaklanmaktadır. Üretim sürecinde açığa çıkan atıkların kullanıldığı çevre dostu ürünler de bu taahhüdün bir parçasıdır. 2017 yılında, Cosentino toplam üretimin ’una karşılık gelecek şekilde (2016 yılında bu oran %9’du) geri dönüştürülmüş malzemelerden 1,2 milyon metrekare plaka üretmiştir. Ayrıca, Cosentino, geçtiğimiz yıl Radium rengini piyasaya sunmuştur. Bu Dekton® ultrakompakt yüzey rengi, ? oranda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretilmiştir.

Bu bağlamda, Cosentino bir kez daha dairesel ekonomi modeline giden yolda inovasyonlardan faydalanmıştır. 16 Temmuz’da, şirket, yakın zamanda, toplamda 2 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapılan atık yönetimi tesisini (WMF) açacağını duyurdu. Bu tesis, çok uluslu şirketin üretim süreçlerinde oluşturulan atıkları işleyecek ve optimize edecek.

Başarının anahtarları: İş olanaklarının, çeşitliliğin ve güvenliğin artırılması

Çok uluslu şirket, geçtiğimiz yıllar içinde istihdamda sağladığı sürdürülebilir artışa güvenerek hareket etmeyi sürdürüyor. 2017 yılı itibarıyla şirketin çalışan sayısı 3975?e yükseldi. Ayrıca, Cosentino, iş gücünde çeşitlilik ve eşitliği sağlamak üzere çalışmaya devam ediyor. İdari pozisyonlarda görevlendirilen kadınların oranı 2017 yılında ,75’e ulaşarak şirketin 2030 Hedeflerinde SDG 5 olarak belirlenen cinsiyet eşitliği taahhüdünü bir adım öteye taşıdı.

Cosentino, tüm değer zincirinde güvenli iş yerleri oluşturma konusuna özel önem göstererek kaliteli istihdama (SDG 8) odaklanmaya devam ediyor. Şirket, İber Yarımadasındaki tüm iş yerlerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki işleme atölyelerinde kaza oranlarını düşürmeyi başardı. Cosentino, yalnızca geçtiğimiz sene, son beş yılda yapılan 26,5 milyon Euro’luk yatırıma ek olarak ABD tesislerinde güvenlik sistemlerine 3 milyon Euro’nun üzerinde yatırımda bulundu; bu yatırım genel olarak Almería, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üretim ve dönüşüm tesislerinde uygulanan tedbirlere ayrıldı. Bu rakam, geçtiğimiz yirmi yılda toplamda 100 milyon Euro’nun üzerinde bir sağlık ve güvenlik yatırımına karşılık geliyor.

Yetenek ve kaliteli eğitim taahhüdü

Cosentino’nun kaliteli eğitim taahhüdü (SDG 4), temel olarak, Cosentino’nun yerel bölgesine ekonomik, sosyal, eğitim odaklı ve kültürel kalkınmayı desteklemek üzere 2006 yılında kurulan Eduarda Justo Vakfı aracılığıyla yerine getiriliyor.

Çok uluslu şirket, ayrıca çalışanlarının yeteneklerini geliştirmek üzere sanat ve kültürün potansiyelinden faydalanmayı planlıyor. 2017 yılı için önemli bir kilometre taşı da Cosentino?nun Almería’da doğmuş ve büyümüş olan İspanyol fotoğrafçı Carlos Pérez Siquier’e ithaf ettiği ilk müzenin oluşturulması konusundaki iş birliği oldu. Almería bölgesinde Olula del Río’da bulunan bu alan 300.000 Euro’nun üzerinde değere sahip.

Cosentino, şirketin bulunduğu bölgedeki sakinlerin refahına yönelik sosyal taahhüt gereği, İspanya, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan sosyal girişimlere yaptığı bağışları 1 oranda artırdı. Toplam 1,3 milyon Euro bağışta bulunuldu.

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Hedefleri, Eylül 2015’te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurul Toplantısı’nda 193 ülke tarafından imzalandı. 17 SDG ve 169 hedef, finans ve kalkınma için Addis Ababa Eylem Planı ve iklim değişikliği konusunda Paris Anlaşması ile bir araya getirilerek, toplum olarak karşı karşıya kaldığımız sosyal, ekonomik, siyasi ve çevresel zorluklarla baş etmek üzere bizi küresel olarak eyleme geçmeye çağırıyor.


Previous article
Dekton by Cosentino, 2018 Dünyanın En İyi 50 Restoranı Resmi Mutfak Tezgahı Oluyor