Yeniliğin kilometre taşları

Ar-Ge

Akıllı Büyüme için Operasyonel Program kapsamında ERDF tarafından ortak finanse edilen projeler 2014-2020:

logos-oficiales-desktop-136x99

“Kuvars aglomera evrimi için yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi” projesinin genel amacı, şirketin rekabet gücünde net bir farklılaşma ve iyileştirme elde etmek için nihai üründe çok yönlü tasarım özelliklerine, yeni özellikler elde etmede çok yönlülüğe, daha iyi üretkenlik ve kaliteye, ayrıca aşırı koşullarda bile malzemelerde daha fazla dayanıklılığa sahip yenilikçi kuvars aglomera geliştirmektir. Bu amaçla, üç ana eylem gerçekleştirilmektedir: yüzey teknolojisi araştırmaları, yeni formülasyonların geliştirilmesi ve kuvars aglomera üretimi için teknolojik süreçlerin geliştirilmesi.

“Yeni efektler, özellikler ve ileri seviye ürünler geliştirmek için yeni Dekton® teknolojisi ve formülasyonları” projesinin genel amacı, bu yeni malzemeyi araştırmak ve öğrenmek; hem yüzey hem de hacimde yeni estetik etkiler ve değerli özellikler elde etmek için (parlak bir tasarıma ve yüzeye sahip ürünlerin geliştirilmesi dahil olmak üzere) teknolojiyi geliştirmek; özelliklerini iyileştirmek ve prosesi optimize etmek için yeni formülasyonlar geliştirmek; yeni karakterizasyon ve kontrol sistemleri geliştirmek ve yeni özel uygulamalar sunmak için hem 3B hem de ekstra büyük kalınlıklarda ürünler yaratmaktır.

“Silestone® Karıştırma ve Biçimlendirme” projesi, yeni özelliklerin ve etkilerin malzemenin hacminin tamamına uygulanabilmesi için yüksek oranda modifiye edilmiş endüstriyel karıştırma ve biçimlendirme operasyonlarını birleştirerek kuvars aglomera pazarına çığır açan özellikler ve bakış açıları getiren yeni Silestone® formülasyonlarını araştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

“Dekton® ileri seviye dekorasyon sistemleri” projesi, Dekton®’un yüksek çözünürlüklü ve senkronize hacimde dekorasyon avantajları elde etmesi için yeni bir proses teknolojisi ve birleştirildiğinde doğal taşa daha yakın bir ürün elde edilmesini mümkün kılacak yeni yüzey dokuları üzerinde araştırma ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

“İşlevselleştirilmiş yüzey katmanları üretmek, uygulamak ve entegre etmek için teknolojiden faydalanan malzemelerdeki yeni özellikler” projesinin genel amacı, formülasyon, uygulama ve farklı fiziko-kimyasal yapıya sahip işlevsel katmanların uygulanması ve oluşturulması ve bunların malzemenin en yüzeysel yapısı içindeki farklı rotalarla entegrasyonunda yeni bir teknoloji aracılığıyla son derece zorlu uygulamalar için kullanılan malzemelerde yeni son derece dayanıklı özelliklerin araştırılmasına ve geliştirilmesidir.

EOCENE projesinin temel amacı, tüm bileşenlerinin yenilenebilir kaynaklardan geldiği yeni kompozit malzemeleri formüle etmek, geliştirmek ve doğrulamaktır: Biyo-bazlı ısıyla sertleşen reçineler (epoksi, polyester ve vinilester) ve dolgular (mineraller ve karbon veya cam lifleri) gibi. Ayrıca, reaktif ürünler (ör. solventler ve seyrelticiler) yenilenebilir doğal kaynaklardan üretilecektir. Proje, havacılık, inşaat ve yüzey (mimari) endüstrilerinden elde edilen kompozit malzemeler için gelişmiş atık geri kazanımı ve geri dönüşüm stratejileri (düzeni değiştirici yenilikler) geliştirecek ve uygulayacaktır: Reçineler, agregalar ve fiberler, hem cam hem de karbon gibi.

ERDF tarafından Ar-Ge + İnovasyon Operasyonel Programı kapsamında işletmeler tarafından ve yararına finanse edilen projeler - Teknoloji Fonu 2007-2013.

logos-oficiales-desktop-136x99

“Yenilikçi yüzeylerde dijital dönüşüm için yeni teknolojinin araştırılması ve geliştirilmesi” projesinin temel amacı, şirketin ürünlerine, süreçlerine ve hizmetlerine uygulanan yeni teknolojiler ve bilgi sistemleri geliştirmektir. Üretim, tedarik ve dağıtım sistemlerinin bağlı olduğu ve müşteri hizmetlerinin dijitalleştirildiği yeni bir endüstriyel model tanımlanacaktır.

“Silestone® Simülasyon Sistemi” projesinin genel amacı, yeni Silestone® modellerinin formülasyonu için bir simülasyon aracı veya öngörücü model geliştirmektir. Bu model, fabrikadan çıkıp bir dizi önemli teknik özelliğe dayalı olarak, üretim süreci boyunca malzemenin davranışını ve yararlı ömrünü öğrenmeyi mümkün kılar.

“İleri seviye teknik performans ve özel Dekton® uygulamalarının geliştirilmesi” projesinin genel amacı, Dekton®’un gelişmiş özelliklere ve daha verimli bir üretim sürecine sahip bir ürün yaratmak için teknik sınırlamalarını araştırmaktır. Bunu yapmak için, iki bakış açısıyla bir araştırma yürütülecektir: Malzemenin formülasyonu ve süreç parametreleri aracılığıyla her ikisinin de malzemenin nihai özellikleri üzerindeki etkisinin anlaşılması.

“Kuvars agromeralarını geliştirmeye ve dönüştürmeye yönelik yeni yatırım” projesi, kuvars agromera üretim sürecini yoluyla temelden dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu, şirketin üretim deneyimi, önde gelen teknoloji tedarikçileriyle iş birliği ve şirketin rekabet gücünü uluslararası düzeyde artırmak için gerekli teknolojiyi tasarlarken mükemmel bir tamamlayıcı görevi gören uzman bir Ar-Ge + İnovasyon ekibi tarafından yürütülen araştırma çalışmasının sonucunda ortaya çıkacak yenilikçi teknolojinin şirketin bünyesine katılması ile sağlanacaktır.

Proyecto de investigación y desarrollo

CDTI-237x99

El objeto principal del proyecto “DEKTON ® FULL HD” es el desarrollo de tecnología avanzada que permita la obtención de nuevos modelos de DEKTON ® estéticamente imposibles con la tecnología actual, conservando prestaciones técnicas y caracterizados por una o la combinación de varias de las siguientes características: - Posibilidad de definir de forma rápida e inteligente modelos estéticamente complejos en el gran formato propio de DEKTON® a través de técnicas punteras, como puede ser la Inteligencia Artificial, contribuyendo también de esta forma a la digitalización del proceso de desarrollo de DEKTON®. - Decoración en todo el volumen, con posibilidad de introducir vetas y venas pasantes en todo el material, así como detalles tridimensionales con alto nivel de resolución. - Decoración superficial híper realista, introduciendo colores muy vivos y efectos imposibles hasta la fecha en DEKTON® como metalizados o relieves superficiales, que permitirán reproducir materiales naturales con un muy alto nivel de verosimilitud.

El objeto principal del proyecto “TECHMASS” radica en la investigación y desarrollo de nuevas formulaciones y operaciones de procesado de Silestone® que doten al material de efectos innovadores y complejos, nunca vistos hasta ahora en el sector, manteniendo las excelentes propiedades conseguidas hasta ahora en el material: - Efecto líquido abstracto - Efecto partículas gruesas discretas - Efecto de composición de múltiples masas con elevada transparencia y traslucidez - Efecto metálico en detalle y en toda la superficie. Para conseguir estos efectos, o combinaciones, es necesario investigar nuevas materias primas, tratamientos de éstas y desarrollar nuevas operaciones de fabricación que superen los límites de la tecnología actual de fabricación de aglomerados de cuarzo: operaciones de mezclado, transporte y procesado de masas fluidas en lugar de las texturas semisecas actuales, adición de partículas gruesas de forma repetitiva y automática sin que éstas resulten alteradas tras el proceso de fabricación o la aplicación de pigmentos metálicos en detalle o en toda la superficie.

Enerji verimliliği

Akıllı Büyüme için Operasyonel Program kapsamında ERDF tarafından ortak finanse edilen projeler 2014-2020:

logos-oficiales-172x99

“Silestone I tesisinin 1. hattında kalibrasyon ve parlatma işleminde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi” projesi, Cantoria tesisinde (Almería) bulunan SILESTONE I tesisinin 1. hattındaki iki kalibrasyon ve parlatma makinesinin değiştirilmesi yoluyla nihai ürünün daha iyi kalitede olmasını sağlamak ve plakalardaki hatalardan kaynaklanan yeniden işleme tüketimini geleneksel teknolojiye kıyasla azaltmak ve böylece enerji tüketiminde de azalma elde etmek amacını taşımaktadır.

“Silestone tesisinin 2. hattında kalibrasyon ve parlatma işleminde enerji verimliliğinin artırılması” projesi, Cantoria, Almeria’da bulunan SILESTONE tesisinin ikinci hattındaki iki kalibratörün ve iki parlatıcının değiştirilmesini içermektedir. Bu proje ile daha kaliteli bir nihai ürün elde edilmesi ve geleneksel teknolojiye göre plakalardaki hatalardan kaynaklanan yeniden işlemenin azaltılarak enerji tüketiminde azalma elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Akıllı Büyüme için Operasyonel Program kapsamında ERDF tarafından ortak finanse edilen projeler 2014-2020:

logos-oficiales-172x99

“COSENTINO S.A.U. Cantoria fabrikasında ısı geri kazanımı” projesi, üretim sürecinin enerji verimliliğini artırmak için Cantoria fabrikasındaki (Almería) Dekton® üretim hattı fırınları için bir ısı geri kazanım sisteminin kurulmasını içermektedir.

Toplam yatırım: 2.582.826,97 €

Yardım miktarı: 774.848,09 €

Enerji tasarrufu: 1.158,56 toe/yıl

“Yardımcı tesislerde ve aydınlatmada enerji verimliliğinin iyileştirilmesi” projesi, Cantoria tesisinde (Almería) Silestone 2 ve Mosaics üretim tesislerinin kompresörlerinin değişken hızlı kompresörlerle değiştirilmesinden oluşmaktadır.

Ayrıca, Cantoria Sanayi Parkı’ndaki (Almería) çeşitli depoların mevcut dış ve iç aydınlatmasını LED aydınlatma ile değiştirmek de amaçlanmaktadır.

Toplam yatırım: 252.654,84 €

Yardım miktarı: 42.937,38 €

Enerji tasarrufu: 24,03 toe/yıl

El proyecto “Sistema de control de atmósfera de combustión para hornos de la planta de DEKTON de COSENTINO, S.A.U.” consiste en mejorar y optimizar el funcionamiento de los hornos de la planta DEKTON de Cosentino en Cantoria (Almería), mediante la implantación de un sistema de control de la atmósfera de combustión en continuo, concretamente el Sistema Óptima, diseñado y fabricado por OXYCOMB Sistemas S.L. para su aplicación en el sector cerámico, que utiliza una tecnología “no extractiva” innovadora, basada en el principio de funcionamiento de la célula de óxido de circonio para el control y análisis de los gases de combustión a elevadas temperaturas (1.220ºC), con medición insitu y en continuo del %O2, temperatura, presión estática y %CO2, además del rendimiento energético y el factor lambda. Esto permitirá encontrar las consignas de %O2 más apropiadas para cada producto, realizando las actuaciones pertinentes en el horno de cara a optimizar la combustión, tanto desde el punto de vista del rendimiento energético como de la reducción de emisiones y la mejora de calidad del producto final (evitar la aparición de corazón negro y variaciones de tono). De esta forma se conseguirá una importante reducción del consumo de energía térmica en la planta DEKTON.

Beneficiario: COSENTINO, S.A.U.

Inversión total: 172.892,74 €

Importe de la ayuda: 51.867,82 €

Ahorro Energético: 264,62 tep/año

Yatırım

logos-oficiales-desktop-3-400x70

Projenin amacı, mimari ve tasarım için yenilikçi yüzeylerin üretiminde rekabet gücünü ve küresel liderliği korumak için gerekli olan genel üretim süreçlerinin temel dönüşümüdür.

Şirketin politikası aynı zamanda, müşterilerine her zaman en yüksek performans ve kaliteye sahip yenilikçi ürünler sunarak, ürünlerini lider konumda tutmasına olanak tanıyan daha da iddialı çözümler arayışını da kapsamaktadır.

“MOVES” Programi

MOVES II

logos oficiales

Cosentino Industrial, Endülüs Enerji Ajansı aracılığıyla Endülüs Bölgesel Hükümeti tarafından yönetilen İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığı’nın verimli ve sürdürülebilir mobiliteye yönelik teşvik programı (“MOVES II ANDALUCÍA” Programı) kapsamında işte sürdürülebilir mobilite önlemlerinin uygulanması için Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu kapsamında Avrupa Birliği’nden hibe almıştır.

MOVES III

logos oficiales2

Cosentino Industrial, Endülüs Enerji Ajansı aracılığıyla Endülüs Bölgesel Hükümeti tarafından yönetilen İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Mücadele Bakanlığı’nın verimli ve sürdürülebilir mobiliteye yönelik teşvik programı (“MOVES III ANDALUCÍA” Programı) kapsamında elektrikli araç şarj altyapısının hayata geçirilmesi için “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (İyileşme, Dönüşüm ve Kararlılık Planı) çerçevesinde Next Generation EU Fonu kapsamında Avrupa Birliği’nden hibe almıştır.