Yeniliğin kilometre taşları

Ar-Ge

Akıllı Büyüme için Operasyonel Program kapsamında ERDF tarafından ortak finanse edilen projeler 2014-2020:

logos-oficiales-desktop

“Kuvars aglomera evrimi için yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi” projesinin genel amacı, şirketin rekabet gücünde net bir farklılaşma ve iyileştirme elde etmek için nihai üründe çok yönlü tasarım özelliklerine, yeni özellikler elde etmede çok yönlülüğe, daha iyi üretkenlik ve kaliteye, ayrıca aşırı koşullarda bile malzemelerde daha fazla dayanıklılığa sahip yenilikçi kuvars aglomera geliştirmektir. Bu amaçla, üç ana eylem gerçekleştirilmektedir: yüzey teknolojisi araştırmaları, yeni formülasyonların geliştirilmesi ve kuvars aglomera üretimi için teknolojik süreçlerin geliştirilmesi.

“Yeni efektler, özellikler ve ileri seviye ürünler geliştirmek için yeni Dekton® teknolojisi ve formülasyonları” projesinin genel amacı, bu yeni malzemeyi araştırmak ve öğrenmek; hem yüzey hem de hacimde yeni estetik etkiler ve değerli özellikler elde etmek için (parlak bir tasarıma ve yüzeye sahip ürünlerin geliştirilmesi dahil olmak üzere) teknolojiyi geliştirmek; özelliklerini iyileştirmek ve prosesi optimize etmek için yeni formülasyonlar geliştirmek; yeni karakterizasyon ve kontrol sistemleri geliştirmek ve yeni özel uygulamalar sunmak için hem 3B hem de ekstra büyük kalınlıklarda ürünler yaratmaktır.

“Silestone® Karıştırma ve Biçimlendirme” projesi, yeni özelliklerin ve etkilerin malzemenin hacminin tamamına uygulanabilmesi için yüksek oranda modifiye edilmiş endüstriyel karıştırma ve biçimlendirme operasyonlarını birleştirerek kuvars aglomera pazarına çığır açan özellikler ve bakış açıları getiren yeni Silestone® formülasyonlarını araştırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

“Dekton® ileri seviye dekorasyon sistemleri” projesi, Dekton®’un yüksek çözünürlüklü ve senkronize hacimde dekorasyon avantajları elde etmesi için yeni bir proses teknolojisi ve birleştirildiğinde doğal taşa daha yakın bir ürün elde edilmesini mümkün kılacak yeni yüzey dokuları üzerinde araştırma ve geliştirmeyi amaçlamaktadır.

“İşlevselleştirilmiş yüzey katmanları üretmek, uygulamak ve entegre etmek için teknolojiden faydalanan malzemelerdeki yeni özellikler” projesinin genel amacı, formülasyon, uygulama ve farklı fiziko-kimyasal yapıya sahip işlevsel katmanların uygulanması ve oluşturulması ve bunların malzemenin en yüzeysel yapısı içindeki farklı rotalarla entegrasyonunda yeni bir teknoloji aracılığıyla son derece zorlu uygulamalar için kullanılan malzemelerde yeni son derece dayanıklı özelliklerin araştırılmasına ve geliştirilmesidir.

EOCENE projesinin temel amacı, tüm bileşenlerinin yenilenebilir kaynaklardan geldiği yeni kompozit malzemeleri formüle etmek, geliştirmek ve doğrulamaktır: Biyo-bazlı ısıyla sertleşen reçineler (epoksi, polyester ve vinilester) ve dolgular (mineraller ve karbon veya cam lifleri) gibi. Ayrıca, reaktif ürünler (ör. solventler ve seyrelticiler) yenilenebilir doğal kaynaklardan üretilecektir. Proje, havacılık, inşaat ve yüzey (mimari) endüstrilerinden elde edilen kompozit malzemeler için gelişmiş atık geri kazanımı ve geri dönüşüm stratejileri (düzeni değiştirici yenilikler) geliştirecek ve uygulayacaktır: Reçineler, agregalar ve fiberler, hem cam hem de karbon gibi.

ERDF tarafından Ar-Ge + İnovasyon Operasyonel Programı kapsamında işletmeler tarafından ve yararına finanse edilen projeler - Teknoloji Fonu 2007-2013.

logos-oficiales-desktop

“Yenilikçi yüzeylerde dijital dönüşüm için yeni teknolojinin araştırılması ve geliştirilmesi” projesinin temel amacı, şirketin ürünlerine, süreçlerine ve hizmetlerine uygulanan yeni teknolojiler ve bilgi sistemleri geliştirmektir. Üretim, tedarik ve dağıtım sistemlerinin bağlı olduğu ve müşteri hizmetlerinin dijitalleştirildiği yeni bir endüstriyel model tanımlanacaktır.

“Silestone® Simülasyon Sistemi” projesinin genel amacı, yeni Silestone® modellerinin formülasyonu için bir simülasyon aracı veya öngörücü model geliştirmektir. Bu model, fabrikadan çıkıp bir dizi önemli teknik özelliğe dayalı olarak, üretim süreci boyunca malzemenin davranışını ve yararlı ömrünü öğrenmeyi mümkün kılar.

“İleri seviye teknik performans ve özel Dekton® uygulamalarının geliştirilmesi” projesinin genel amacı, Dekton®’un gelişmiş özelliklere ve daha verimli bir üretim sürecine sahip bir ürün yaratmak için teknik sınırlamalarını araştırmaktır. Bunu yapmak için, iki bakış açısıyla bir araştırma yürütülecektir: Malzemenin formülasyonu ve süreç parametreleri aracılığıyla her ikisinin de malzemenin nihai özellikleri üzerindeki etkisinin anlaşılması.

“Kuvars agromeralarını geliştirmeye ve dönüştürmeye yönelik yeni yatırım” projesi, kuvars agromera üretim sürecini yoluyla temelden dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu, şirketin üretim deneyimi, önde gelen teknoloji tedarikçileriyle iş birliği ve şirketin rekabet gücünü uluslararası düzeyde artırmak için gerekli teknolojiyi tasarlarken mükemmel bir tamamlayıcı görevi gören uzman bir Ar-Ge + İnovasyon ekibi tarafından yürütülen araştırma çalışmasının sonucunda ortaya çıkacak yenilikçi teknolojinin şirketin bünyesine katılması ile sağlanacaktır.

Enerji verimliliği

Akıllı Büyüme için Operasyonel Program kapsamında ERDF tarafından ortak finanse edilen projeler 2014-2020:

logos-oficiales

“Silestone I tesisinin 1. hattında kalibrasyon ve parlatma işleminde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi” projesi, Cantoria tesisinde (Almería) bulunan SILESTONE I tesisinin 1. hattındaki iki kalibrasyon ve parlatma makinesinin değiştirilmesi yoluyla nihai ürünün daha iyi kalitede olmasını sağlamak ve plakalardaki hatalardan kaynaklanan yeniden işleme tüketimini geleneksel teknolojiye kıyasla azaltmak ve böylece enerji tüketiminde de azalma elde etmek amacını taşımaktadır.

“Silestone tesisinin 2. hattında kalibrasyon ve parlatma işleminde enerji verimliliğinin artırılması” projesi, Cantoria, Almeria’da bulunan SILESTONE tesisinin ikinci hattındaki iki kalibratörün ve iki parlatıcının değiştirilmesini içermektedir. Bu proje ile daha kaliteli bir nihai ürün elde edilmesi ve geleneksel teknolojiye göre plakalardaki hatalardan kaynaklanan yeniden işlemenin azaltılarak enerji tüketiminde azalma elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Akıllı Büyüme için Operasyonel Program kapsamında ERDF tarafından ortak finanse edilen projeler 2014-2020:

logos-oficiales

“COSENTINO S.A.U. Cantoria fabrikasında ısı geri kazanımı” projesi, üretim sürecinin enerji verimliliğini artırmak için Cantoria fabrikasındaki (Almería) Dekton® üretim hattı fırınları için bir ısı geri kazanım sisteminin kurulmasını içermektedir.

Total investment: 2,582,826.97

Yardım miktarı: 774.848,09 €

Enerji tasarrufu: 1.158,56 toe/yıl

“Yardımcı tesislerde ve aydınlatmada enerji verimliliğinin iyileştirilmesi” projesi, Cantoria tesisinde (Almería) Silestone 2 ve Mosaics üretim tesislerinin kompresörlerinin değişken hızlı kompresörlerle değiştirilmesinden oluşmaktadır.

Ayrıca, Cantoria Sanayi Parkı’ndaki (Almería) çeşitli depoların mevcut dış ve iç aydınlatmasını LED aydınlatma ile değiştirmek de amaçlanmaktadır.

Toplam yatırım: 252.654,84 €

Yardım miktarı: 42.937,38 €

Enerji tasarrufu: 24,03 toe/yıl

Yatırım

logos-oficiales-desktop-3

Projenin amacı, mimari ve tasarım için yenilikçi yüzeylerin üretiminde rekabet gücünü ve küresel liderliği korumak için gerekli olan genel üretim süreçlerinin temel dönüşümüdür.

Şirketin politikası aynı zamanda, müşterilerine her zaman en yüksek performans ve kaliteye sahip yenilikçi ürünler sunarak, ürünlerini lider konumda tutmasına olanak tanıyan daha da iddialı çözümler arayışını da kapsamaktadır.