Cosentino’da güvenlik

Cosentino Grup’ta faaliyetlerimizi kapsamlı iş sağlığı ve güvenlik standartları çerçevesinde yürütmek için azami çabayı sarf ediyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ortaklarımız arasında bu aynı refahı ve sağlıklı çevre kriterlerini devamlı olarak teşvik ediyoruz. Risk önleme ve iş sağlığı açısından örnek olmak istiyoruz.

Cosentino Safety Space

Cosentino olarak Cosentino® ürünleri ile çalışan, üretim yapan ve bu ürünlerin montajını yapan kişilerle İSG ile ilgili konularda iletişim platformu olarak işlev görecek bir İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (“İSG Bölümü”) oluşturduk. Bu İSG (İşyeri Sağlığı ve Güvenliği) Bölümü aynı zamanda iş güvenliği araçları konusunda tüm dillerde bir kaynak işlevi görür ve Cosentino® ürünleriyle ilgili mesleki risklere dair en güncel bilgilere ulaşılabilecek merkezi bir danışma merkezi olarak da kullanılabilir.

İSG bölümünde bulacağınız bilgiler Cosentino® ürünlerinin işlenmesi ve üretimi esnasında ortaya çıkabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ve bu tehlikelerden kaçınmak için alınması gereken önlemleri içerir. Sayfada ayrıca Güvenlik Veri Tabloları, Plaka Güvenlik Etiketleri, İyi Uygulama Kılavuzları, kristal silika ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği bilgileri, ve İSG ile ilişkili diğer bilgiler yer alır.

Daha fazla bilgi
Image of seguridad trabajamos desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Cosentino’da güvenlik - Cosentino

Bu hedefe ulaşmak için iki yönde çalışmaktayız:

 1. Tüm değer zinciri boyunca tüm mesleki riskler ve ilgili önleyici tedbirler hakkında sürekli, yüksek kaliteli eğitim: İmalatçılar, mimarlar, tasarımcılar, enstitüler, tedarikçiler ve çalışanlar.
 2. Çapraz, bütünleşme ruhuyla yayılması gereken koruyucu bir kültürün teşviği

İş güvenliği

Bu hedefimizle toplam kaza sayısını düşürüyoruz.

Image of seguridad seg 1 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Cosentino’da güvenlik - Cosentino

1.200 saat

Tedarikçi Eğitimi.

Image of seguridad seg 2 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Cosentino’da güvenlik - Cosentino

4000000

Toplam Yatırım

Image of seguridad seg 3 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Cosentino’da güvenlik - Cosentino

505.135 saat

Çalışan Eğitimi

Image of seguridad seg 4 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Cosentino’da güvenlik - Cosentino

200 Şirket

Eğitimli müşteriler ve distribütörler

Image of seguridad politicas desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Cosentino’da güvenlik - Cosentino

Sağlık ve güvenlik politikaları

Satın Alma Departmanı, değerlerimizi ve kurumsal politikalarımızı ortaklarımız ve iş birlikçilerimiz arasında teşvik etmekten sorumludur.

Ayrıca bir o kadar önemli bir rol olan önleyici, önce güvenlik kültüründen ve tedarikçilerimizin sağlık ve güvenlik ile ilgili tüm yasal hükümlere titizlikle uymalarından sorumludur.

Image of seguridad acciones desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Cosentino’da güvenlik - Cosentino

Geçtiğimiz mali yılda aşağıdaki girişimleri gerçekleştirdik:

 • Tedarikçilerin ve taşeron işçilerinin Cosentino Grup tesislerine erişimini sağlayan belgelerinin saklanması ve güncellenmesi.
 • Cosentino Grup’un endüstriyel tesislerinin kimya sektöründen tedarkçiler
 • Kimya malzemelerin işlenmesi ile ilgili yeni çalışanlara eğitim kimya sektöründen sağlanan malzemeler
 • Tedarikçiler için 1.200 saat sağlık ve güvenlik eğitimi.
 • Daha iyi uygulamaları toplamak ve kendi endüstriyel süreçlerimizde de uygulamak amacıyla tedarikçi tesislerine ziyaretler.
 • İş kıyafetlerini yıkamak için harici bir şirketle sözleşme yapmak. Bu, potansiyel olarak toksik parçacıkların çalışma ortamından kaçmasını önlemek için gerekli olan kişisel koruma araçlarını sağlayabildiğimiz, oldukça önemli bir süreçtir.

Başlıca Kurallar

Bu, Cosentino’nun iş yerinde kazaları önlemek için uygulamaya koyduğu kilit bir araçtır. Bu araç, son yıllarda yaşanan olayların analizine dayanır ve Cosentino çalışanlarının özellikle uyması gereken bir dizi kilit davranışı geliştirme üzerine çabalara odaklanır, özellikle de:

 • İş ekiplerine müdahale.
 • Kişisel Koruyucu Ekipmanların (PPE) kullanımı.
 • Plakaların taşınması ve saklanması.
 • Forkliftleri sürmek ve yaya işçilerle etkileşim.
 • Tüm yaralanma ve olayların raporlanması ve incelenmesi.

Bu kurallar tüm Cosentino çalışanlarına iletilmiştir ve kalıcı koruma hizmeti tarafından dâhili denetimlere tabidir.