Select your location
Internacional - Inglés

Omfamna Terrazzotrenden med rent samvete med Silestone ECO Line

Nyheter

for download click image

Marmor har de senaste åren slagit igenom som få andra materialtrender. Just när alla har åtminstone en bricka i marmor hemma tar Terrazzo över. Både mode och inredningsvärlden verkar ha fått Terrazzo-mania och alla rapporter från Milano vittnar om den starkt växande trenden. Silestone ECO Line är ett material som belönats med flera internationella certifikat och priser inom miljö, bland annat Cradle to Cradel, och finns i flera färger som ser ut som Terazzo.

Cosentinos material Silestone Eco Line är ett material som bygger på liknande principer som Terrazzo men tillverkas till största del av material som annars är svåra att återvinna. Materialen delas upp i två kategorier; dels postkonsument-material, föremål som kasserats av konsumenter och som är svåra att återvinna på andra sätt som speglar, porslin och stengods. Dels postindustriellt material, det vill säga restprodukter från produktion, som kvarts och kisel som blir över i andra industrier och sten från avstjälpningsplatser.

Dessa material utgör minst 50 % av materialet i Silestone Eco Line. De resterande 50 % består av rester från naturstensproduktion samt bindemedel i form av ekologisk harts som delvis kommer från majsolja. Tillverkningen är en ren process med minimala utsläpp, låg energiförbrukning och där 94 % av vattnet återanvänds. 

Materialen väljs både med tanke på att de finns i överflöd och tack vare sina fysikalisk-kemiska och termomekaniska egenskaper som lämpar sig för användning i kök och badrum. De återanvänds och får på så sätt en ny livscykel och miljöpåverkan och avfall minskas.

Eftersom tillgången på material att använda till produktionen varierar har alla skivor av Silestone Eco Line sin egen prägel och inget kök eller badrum blir helt identiskt med ett annat.


Previous article
Vinnarna i den tionde internationella studenttävlingen Cosentino Design Challenge är nu utsedda