Select your location
Internacional - Inglés

Veiligheid bij Cosentino

Bij Cosentino Group spannen we ons maximaal in om onze activiteiten uit te voeren binnen de uitgebreide normen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk. Tegelijkertijd promoten we voortdurend dezelfde welzijns-

en gezonde milieucriteria bij onze klanten, leveranciers en partners. We willen een voorbeeld zijn op het gebied van risicopreventie en gezondheid op het werk.

DE COSENTINO® VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSRUIMTE OP DE WERKPLEK

Cosentino heeft een veiligheids- en gezondheidsruimte op de werkplek (Safety Space, Occupational Safety and Health Space) gecreëerd die dient als communicatiemiddel voor veiligheids- en gezondheidskwesties tussen personen die Cosentino® producten hanteren, produceren of installeren. Deze veiligheids- en gezondheidsruimte zal ook dienen als een bron voor veiligheidshulpmiddelen op de werkplek in alle talen en kan gebruikt worden als een gecentraliseerd overlegpunt voor de meest up-to-date informatie met betrekking tot de beroepsrisico’s die verband houden met Cosentino® producten.

De informatie in deze veiligheids- en gezondheidsruimte heeft betrekking op de beroepsrisico’s die zich voor kunnen doen tijdens het hanteren en verwerken van Cosentino® producten, en de maatregelen die genomen kunnen worden om dergelijke risico’s te voorkomen. Deze website bevat ook veiligheidsinformatiebladen, labels voor veiligheidsplaten, gidsen met beste praktijken, veiligheids- en gezondheidsinformatie over kristallijn silica, en andere belangrijke informatie in de veiligheids- en gezondheidsruimte.

We werken in twee richtingen om dit doel te bereiken:

 • Constante, hoogwaardige training met betrekking tot alle werkgerelateerde risico's en de bijbehorende preventieve maatregelen, langs de gehele waardeketen: steenverwerkers, architecten, ontwerpers, instellingen, leveranciers en werknemers.
 • Promotie van een preventieve cultuur die door de gehele waardeketen van het bedrijf moet worden uitgedragen en verspreid
seguridad-casco

Veiligheid op het werk

We verlagen het totale aantal ongevallen met één punt onder onze doelstelling.

1.200 uur

Leverancierstraining.

€ 4.000.000

Totale investering

505.135 uur

Training voor werknemers

200 bedrijven

Opgeleide klanten en distributeurs

Beleid voor gezondheid en veiligheid.

De inkoopafdeling is verantwoordelijk voor het promoten van onze waarden en bedrijfsbeleid bij onze partners en medewerkers. Het is ook verantwoordelijk voor de even belangrijke rol van de bevordering van een preventieve cultuur waar veiligheid op de eerste plaats staat, en om ervoor te zorgen dat onze leveranciers nauwgezet voldoen aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot gezondheid en veiligheid. In het afgelopen boekjaar hebben we de volgende initiatieven uitgevoerd:
 • Opslaan en bijwerken van documentatie die leveranciers en onderaannemers toegang geeft tot de faciliteiten van de Cosentino Group.
 • Audits van industriële fabrieken van Cosentino Group door
  leveranciers uit de chemische industrie.
 • Training voor nieuwe werknemers in de omgang met chemische
  grondstoffen, die door leveranciers uit de chemische industrie zijn verstrekt
 • 1.200 uur gezondheids- en veiligheidstraining voor leveranciers.
 • Bezoeken aan faciliteiten van leveranciers met als doel het oppakken van betere praktijken en het implementeren ervan in onze eigen industriële processen.
 • Het contracteren van een extern bedrijf voor het wassen van werkuniformen. Dit is een uiterst belangrijke proces om te voorkomen dat potentieel giftige deeltjes kunnen ontsnappen uit de werkomgeving, waar wij de noodzakelijke middelen van persoonlijke bescherming verschaffen.

De fundamentele voorschriften

Dit is het belangrijkste instrument dat Cosentino heeft geïmplementeerd om ongelukken op de werkplek te voorkomen. Deze tool is gebaseerd op de analyse van incidenten in de afgelopen jaren en richt zich op de ontwikkeling van een aantal belangrijke gedragingen waaraan Cosentino werknemers strikt moeten voldoen, met name:
 • Interventies op werkteams.
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Hantering en opslag van platen.
 • Het besturen van vorkheftrucks en interactie met werknemers te voet.
 • Het rapporteren en onderzoeken van alle verwondingen en incidenten.

Deze regels worden gecommuniceerd naar alle Cosentino werknemers en zijn onderhevig aaninterne audits door de permanente preventiedienst.