Image of img compliance 1.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Etiikka ja vaatimustenmukaisuus - Cosentino

Yhtiön etiikka

Me Cosentinolla olemme täysin sitoutuneita noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia, mutta niiden lisäksi myös eettisiä sitoumuksia, hyviä käytäntöjä ja standardeja, joita organisaatio on vapaaehtoisesti päättänyt noudattaa.

Ne ohjaavat toimintojemme ja liiketoimintamme kehittämistä ja antavat Cosentinolle mahdollisuuden rakentaa luottamuksellisia suhteita sidosryhmiinsä.

Image of img compliance 2.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Etiikka ja vaatimustenmukaisuus - Cosentino

Sisäiset käytännöt

Cosentinon sisäiset käytännöt säätelevät yhtiön toimintojen eri alueita, ja ne ovat pakollisia organisaatiomme jäsenille ja sidosryhmille, joiden toimintaa käytännöt määrittävät.

With this objective in mind, we promote our Code of Ethics, Conduct and Regulatory Compliance, as an essential internal rule that establishes the principles of an ethical and responsible behaviour based on integrity, professional commitment, and good practices of the organisation.

The result of this ethical internalisation, a true culture of compliance present in the organisation, stems from the will of the company’s senior management and must serve to ensure that Cosentino is recognised internally and externally for what it does and how it does it.

Vaatimustenmukaisuuselin

COSENTINOn vaatimustenmukaisuuskäytäntöjä edustaa vaatimustenmukaisuuselin, joka koostuu neljästä organisaation jäsenestä.

Kansainvälisen henkilöstön varatoimitusjohtaja
Sisäisen tarkastuksen johtaja
Työsuhdejohtaja
Yhtiön sisäinen lainopillinen neuvonantaja

The role of the Compliance Body is to ensure awareness and compliance with the Code of Ethics, Conduct and Regulatory Compliance, the Compliance Policy and any other related internal policies and regulations, as well as to manage the Ethics Channel, in order to promote compliance with the law, commitment to professional, ethical and responsible behaviour of the company and all of its employees.

The Compliance Body is entitled to take independent action or act at the request of any employee or person belonging to our stakeholders by means of a communication made in good faith submitted through the Ethical Channel.

Image of Rectangle 4.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Etiikka ja vaatimustenmukaisuus - Cosentino

Eettinen kanava

Eettinen kanava antaa kenelle tahansa mahdollisuuden lähettää täysin luottamuksellisen ja (tarvittaessa) nimettömän ilmoituksen, joka koskee eettisyys- ja toimintasääntöjen tai lainsäädännöllisen vaatimustenmukaisuuden noudattamissääntöjen tai muiden sisäisten tai ulkoisten säädösten rikkomista.

Käytä eettistä kanavaa